Every Uzdisajem Helps. - Let Me In

Få ett bättre liv

Posted Aug. 5, 2015, 11:41 p.m. By uzdisajem Tags: Sport

Sport, idrott och träning är till för alla oavsett vilka nedsättningar man lider av. Para Olympics är en otroligt inspirationskälla för alla som önskar att kunna lyckas med idrotten, men som kanske lider av en funktionsnedsättning. Nu kan man hitta träning för funktionshindrade och det finns ett enormt utbud i Stockholm, men också många andra städer. Tänk vad underbart att alla kan ha möjlighet att träna och hålla igång. Ser man funktionshindret som en möjlighet istället för en begränsning kan man bli hur bra som helst på det man bestämmer sig för.