Every Uzdisajem Helps. - Let Me In

Bli av med värken

Posted July 23, 2015, 10:51 p.m. By uzdisajem Tags: Hälsa

Visste du att magnetism faktiskt kan påverka oss på ett positivt sätt? Ja, många har forskat i ämnet och det verkar faktiskt som så att handledsskydd med magneter och andra typer av liknande skydd kan ta bort smärtan. Vi vet ännu inte allt som händer med magnetismen när det kommer in i våra kroppar, men det är ett naturligt fenomen som man känner av nästan varje dag. Något som kan vara bra att komma ihåg är att dessa skydd bara ger effekt om man faktiskt har dem på sig. Precis som med allt annat kan man inte bara gå igenom en behandling ett par gånger och sedan tro att man är frisk.